Huvikooli kodukord

KINNITATUD
OÜ miniLABOR
juhatuse poolt
27.08.2014

miniLABOR huvikooli kodukord

1. Huvikooli tunnid toimuvad huviringis osalemise lepingus fikseeritud asukohas. Õppetöö toimub nii siseruumides kui ka väljas.
2. Huvikooli tunni pikkuseks on kuni 35-45 minutit, olenevalt eksperimendi raskusest ja õpilaste keskendumisvõimest.
3. Huvikoolis osalevad lapsed toob ja viib huviringi läbiviimise asukohta tundi läbi viiv juhendaja. Juhendaja informeerib eelnevalt lapsevanemaid/ rühma õpetajaid, kas tund toimub väljas või siseruumides, et lapsed oleksid sobilikult riides.
4. Huviringis osalevatele õpilastele väljastab huvikool uurimispäeviku, millesse tehakse sissekandeid tunnis läbiviidud eksperimendi kinnistamiseks ja õpilase mõtete väljendamiseks.
5. Huvikooli õpilased hoiavad huvikooli vara ja kahju tekkimise korral hüvitab lapsevanem selle.
6. Lapse puudumisest on soovitav, et lapsevanem teavitaks sellest ka huvikooli juhendajat kodulehel olevate kontaktidel.
7. Huvikooli tundides ja huvikoolis toimuvatest sündmustest, aktuaalsetest teemadest teavitame huviringis käivate laste vanemaid lasteaia rühma stendil, huvikooli koduleheküljel www.minilabor.ee ja huvikooli Facebook’i lehel.
8. Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele. See omakorda soodustab igati lapse arengut.
9. Koostöö lapsevanemaga on väga tähtis, sest vanem on kõige parem asjatundaja oma lapse suhtes. Ärge kartke pöörduda huviringi juhendaja või huvikooli juhataja poole abi ja nõu saamiseks.
10. Konflikt püüdke alati lahendada seal kus see alguse sai. Sest kõige tähtsam pole ju süüdlase leidmine vaid põhjuse likvideerimine. Meie koostöö põhineb sellel, et lapsel oleks hea, turvaline ja huvitav meiega koos.

Huvikooli kodukord kommenteerimine on välja lülitatud
    Powered by Wordpress.