Mis on miniLABOR?

Huvikool miniLABOR pakub lastele vanuses 5-9 eluaastat seikluslikku võimalust teha tutvust põneva loodus- ja täppisteaduste maailmaga. miniLABOR on nagu tõeline labor, kus teadlased teevad suuri tegusid ja olulisi avastusi, ainult selle erinevusega, et seal toimetavad väikesed avastajad väikeste laborivahenditega. Väikestele avastajatele tuleb appi ka üks suur laborikaaslane, kes aitab suurte tegude ja avastuste toimumisele kaasa omapoolsete selgituste ning julgustamisega.

Meie seiklused teadusmaailmas hõlmavad väga erinevaid teemasid (vt Seikluste põhiteemad), et anda meie väikestele avastajatele võimalus tutvuda paljude teaduse erialadega. Meie teadusseiklused toimuvad 1 kord nädalas oktoobrist kuni mai lõpuni nendes lasteaedades, kellega meil on vastav kokkulepe (vt Seikluste ajakava). Vastavalt teadusseikluste teemadele toimuvad need kas lasteaia ruumides või õues. Kõik meie teadusseiklused on koostatud arvesse võttes laste vanust ja on seetõttu väga mängulised, uurivad ning teadusmaailma selgitavad.

Teadusseiklused toimuvad sõbralikes väikestes gruppides, kus osaleb kuni 10-15 last ja neid vahvaid avastajaid juhendab nende täiskasvanud laborikaaslane. Juhendaja ülesandeks on toetada laste teadusseiklust omapoolsete selgituste, julgustamise, suunavate küsimuste ja arutelu juhtimisega anda lastele kogemus, kuidas erinevate uurimismetodite abil on võimalik leida vastused ümbritseva maailma kohta käivatele küsimustele. Tunni jooksul juhendab ja suunab laborikaaslane oma väikeseid sõpru nende iseseisval eksperimendi läbiviimisel – selgitab eksperimendi tagamaid, õnnestumise ja ka ebaõnnestumise põhjuseid ning uurib laste arvamusi ja ideid vastava teema kohta.

Selleks, et vahvatel avastajatel oleks võimalik oma mõtted, arvamused ja emotsioonid igast seiklusest jäädvustada enda lemmikmeetodil on igal lapsel oma isiklik uurimispäevik, mida nad täidavad iga seikluse ajal.

Meie visioon, missioon ja eesmärgid

Meie visiooniks on säilitada laste loomupärast uudishimu ja innustada neid esitama küsimusi maailma toimimise kohta ning küsimustele vastuseid otsima katsetades ja ise järele proovides.

Meie missiooniks on luua mängulised võimalused tulevaste inseneride arenguks.

Meie tegevuse eesmärgiks on luua teadushuviring, mis oleks lapsele parim kaaslane põnevate teaduslike väljakutsete lahendamisel ja hea koostööpartner lapsevanemale tema lapse arendamisel

  Kuidas see lapsele kasulik on?

 • Teeme lapsed sõbraks nii loodus- kui ka täppisteadustega – Meie tunnis saab laps tundma loodusteaduse, füüsika, keemia ja matemaatika reegleid mänguliselt läbi katsetamise koos juhendajaga, kes jagab lihtsaid selgitusi. Lapseeas läbi tehtud katsed ja omandatud kogemused aitavad tulevikus koolis edastatavat teoreetilist õpet kergemini omandada, sest tal meenuvad ise läbi tehtud eksperimendid. Sel viisil on lapsel koolis kergem omandada loodus- ja täppisteadusi.
 • Meie tunnid on lõbusad, loovad, mängulised ja põnevad – lastele meeldib meeldib olla uurija ja avastaja. Kuna lapsed õpivad läbi jäljendamise, siis usume, et laste kodustesse rollimängudesse tulevad teadlaste ja uurijate tegelaskujud ning edaspidi soovivad lapsed lisaks politseinike, tuletõrjujate, lauljate ja baleriinide ametitele saada ka näiteks keemikuks, bioloogiks või inseneriks. Sel viisil populariseerime inseneride ja teadlaste ametit.
 • Lastele meeldib uurida, avastada, ise järgi proovida ja olemasolevaid tõdesid küsimärgi alla seada. Aja jooksul lapsed ei proovi enam kõike ise järgi ja lepivad nende jaoks autoriteetsete inimeste poolt esitatud faktidega. Samas heades teadlastes ja insenerides on just kõrgelt arenenud suur soov teada saada, miks asjad toimivad nii nagu nad toimivad ja kas saab ka teisiti. Seetõttu on meie jaoks oluline, et lastes säiliks küsimus „aga miks”. Innustame neid ise sellele küsimusel vastuseid otsima läbi jälgimise, uurimise ja ise katsetamise.
 • Arendame lapse püsivust, suhtlemis- ja koostööoskust – koostöös peitub jõud ja meeskonnana suudame me muuta maailma. Lapsed tajuvad meeskonnas suheldes, et kõik inimesed on erinevad ja õpivad seeläbi kuidas paremini oma mõtteid selgitada, kaasata sõpru ühise eesmärgi nimel tegutsema, lahendama erimeelsusi jne. Samuti on oluline arusaam, et kõik asjad ei toimu kohe, vaid aja jooksul. Osa katseid “valmivad” alles kodus mõne päeva jooksul, osa loodusvaatlusi kestab läbi õppeaasta.
 • Teeme koostööd lapsevanematega – informeerime regulaarselt lapsevanemaid (kord kuus) huviringides puudutavate teemade ja Eestis toimuvate ürituste osas, nii toome ka lapsevanemad teadusmaailmale lähemale.
 • Oleme lapse lähedal järjepidevalt – lasteaias, koolis, kodus, vanemate töökohas/ kontoris – vastavalt kokkuleppele ja piisava arvu sobivas vanuses laste olemasolule viime rõõmuga tundi läbi just lastele sobivas kohas ja seda püsivalt iga nädal terve õppeaasta jooksul. Järjepidevalt aasta jooksul teadushuviringis osalemine kinnistab õpitud uusi oskusi ja teadmisi paremini.
 • miniLABOR-i kontaktandmed

  Kaire Kivi – kaire (ät) minilabor.ee, tel 5104226

Mis on miniLABOR? kommenteerimine on välja lülitatud
  Powered by Wordpress.